Guide genom djurskydds
regelverk

Köper du produkter som kommer från djur? Vill du göra djurskyddsmedvetna val? Den här guiden från Djurskyddet Sverige är till dig. Här bedöms om olika märkningar uppfyller grundläggande djurskyddskriterier. Titta i tabellerna och gör ett djurskyddsmedvetet val. Använd din konsumentmakt för lantbruksdjurens skull.

Vill du köpa produkter som kommer från djur?
Jämför regelverken först!

Fem steg för djurskydds
medvetna val


1. Använd denna guide

Guiden ger dig både en bild över vilka behov lantbruksdjuren har och vilka skillnaderna är mellan olika märkningars reglers djurskyddskrav. Klicka in dig på djurslaget. Läs på. Fundera igenom vad du själv anser vara acceptabelt. Handla sedan. Kom ihåg att det finns djurhållare som går längre i sin faktiska djurhållning än vad märkningen kräver, precis som det finns djurhållare som kan brista i efterlevnaden.

2. Ta reda på märkningens regler

Är varan KRAV-märkt, Sigill-certifierad, märkt med EU-ekologisk, Från Sverige eller Svensk Fågel? Då har guiden bedömt regelverkets djurskyddsnivå. Du hittar märkningen genom att lyfta upp varan och leta på förpackningen. Läs guidens tabeller och se hur märkningen svarar mot våra djurskyddskriterier. Vill du veta vem som står bakom märkningen, vilka villkor regelverken har och hur efterlevnaden kontrolleras? Läs här: Om regelverken

See the source image     

3. Våga fråga

Finns ingen märkning på förpackningen? Fråga butiksansvarig varför och vilka krav de ställer. Kan djurhållaren ha krav som går utöver vad märkningen kräver? Fråga djurhållaren! Ju fler som tar reda på hur djuren har haft det, desto större tryck sätts på butikerna att ställa krav på sina leverantörer. Har varan en annan märkning än de ovan? Ta reda på vad den innebär. Vi har sammanställt frågorna du kan ställa! Du hittar dem på respektive djurslagsida.

4. Välj och välj bort

Vill du endast stötta en livsmedelsproduktion där djur levt efter ett regelverk som du anser är acceptabelt? Avstå köp tills du hittar det. Hittar du inget? Som konsument har du alltid möjlighet att helt välja bort produkter som kommer från djur. Kom ihåg att guiden undersöker regelverken – inte hur enskilda djur haft det. Du kan styra utvecklingen för dagens och kommande generationers lantbruksdjur. Gör det. Använd din konsumentmakt.

5. Fortsätt läsa på

Om alla gör djurskyddsmedvetna val kan en kraftfull konsumentmakt utövas för djurens skull. Varje val är viktigt. Efterfråga alltid ett högt djurskydd! Avstå köp om du inte är säker på att dina krav uppfylls. Djurskydd är en kunskapsfråga. Håll dig uppdaterad! Klicka in dig på guidens djurslagsidor och läs på om lantbruksdjurens behov. Utgå från djuren. En bra start för djurskyddsmedvetna beslut.