Om Djurskyddet Sverige

I mer än 120 år har organisationen Djurskyddet Sverige arbetat för att hjälpa djur och stärka djurskyddet. Det är en av landets äldsta och största djurskyddsorganisationer med över 10 000 medlemmar och 44 anslutna föreningar över hela landet.

Djurskyddet Sverige är partipolitiskt obunden och inte ekonomiskt knuten till något parti eller bunden vid beslut som fattats av ett politiskt parti. Djurskyddet Sverige arbetar enbart med lagliga metoder och tar tydligt avstånd från alla typer av hot, intrång och annan brottslig verksamhet.

Alla djur ska behandlas väl, oavsett om de lever vilt, hålls som sällskap till människor eller föds upp för att bli eller producera mat. Alla ska ha rätt att utföra sina naturliga beteenden och skyddas från lidande. När djur avlivas eller slaktas ska det ske fritt från rädsla och smärta. Det är Djurskyddet Sveriges grundläggande krav.

Under dessa hundratjugo år av aktivt arbete för ett stärkt djurskydd har några av de mest grundläggande ställningstagandena om vad som är viktigt för olika djurslag samlats i ett principprogram. Detta principprogram ligger till grund för de djurskyddskriterier som konsumentguiden Djurschysst bygger på.

Djurskyddet Sveriges arbete finansieras i huvudsak av frivilliga gåvor, arv och medlemsavgifter. Djurskyddet Sverige har 90-konto vilket innebär att verksamheten kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.

Läs mer om Djurskyddet Sverige på hemsidan