Författare: Formatfabriken

Lyckliga grisar

Gårdens namn: Lyckliga Grisar – Kville Hedarna
Var: Kville Hedarna Fjällbacka.
Vilka djur: Grisar! Linderödsgrisar, Mangalitza och Berkshire.

Vilken är er filosofi kring djurhållning, Lars Alfredsson?
Våra grisar är inte ekologiskt certifierade eftersom vi ställer än högre krav på djurhållning än så. När grisar får behålla sin integritet och respekteras för sina individuella egenheter så är dom väldigt lika oss människor.
Man borde väl inte behöva säga att man har utegrisar med tanke på att dom har ett så stort behov av att just vara ute. Svensk djursskyddslag sägs vara en av de bästa i världen och det stämmer säkert. Enligt 2 kap 2 paragraf: Djur ska hållas och skötas i en god djurmiljö och på ett sådant sätt att 1. deras välfärd främjas, 2. de kan utföra sådan beteende de är starkt motiverade för och som är viktigt för deras välbefinnande (naturligt beteende), och 3. beteendestörningar förebyggs. För mej betyder det att grisar ska få böka i jorden utomhus. För att förtydliga lagen finns djurskyddsförordningen som enligt 8 paragraf: Om det är möjligt ska avelsgrisar ges möjlighet att vistas utomhus sommartid. Det är alltså frivilligt och gäller inte slaktsvin? Är det så vi vill ha det? Inte vi. Grisars behov är ganska enkla att tillgodose bara viljan finns.
Hur många grisar brukar finnas hos er?
Cirka 30-50.

Om suggan och smågrisarna
Är suggan lösgående? Ja.
Avvänjs era smågrisar före 28 dagars ålder? Nej.
Ges suggan bomaterial? Ja.
Hur mycket plats har hon att bygga bo på? Eftersom det är utegrisar är det mycket stort.

Om stallmiljön
Hålls era grisar i grupp eller par?
Ja.
Är de lösgående? Ja.

Om foder och berikning:
Är grisarna ute och har de tillgång till bete?
Ja.

Om hälsa och stympning
Tandklippning och svanskupering är ett sätt att minska skadorna som uppstår när understimulerade grisar i box börjar undersöka och bita på varandra. Tack vare Lyckliga Grisars sätt att hålla djur försvinner dessa problem och därmed tandklippning och kupering. Eftersom grisarna får leva naturligt i skog och mark så håller de sig friska utan behov av mediciner.

Om slakt och transport
Hur sker slakten och transporten till slakten för era grisar?
Kör själv grisar i hästtransport till småskaligt slakteri 35 minuters resa från gården.

Har ni egen gårdsbutik eller kan man köpa era varor via utkörning/Reko-ringar?
Gårdsbutik.
Hemsida: https://www.lyckligagrisar.se/

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är 69153983_10156722989928333_461403105339113472_o.jpg
Sugga diar sina smågrisar i sitt egenbyggda bo. Foto: Lyckliga Grisar.

Resta gård

Var

Vid Lillån Örsundsbro (Mellan Enköping och Uppsala bifogar en skärmdump)

Hemsida

www.restagard.se

Djur

Gris, höns, nöt, lamm.

Vilken är er filosofi kring djurhållning?
– Hos oss lever djuren ett naturligt liv året runt, långt ifrån storskalig köttproduktion. Här går smak, kvalitet och ekologi hand i hand. Det är mycket stor skillnad på hur uppfödningen sker av grisar i Sverige och i Europa, om den är konventionell eller ekologisk. Vi har tagit grisvälfärden ett par steg extra och vi kallar den etisk. Den vida överskrider de regler som gäller för KRAV-grisar och sedan julen 2017 är de certifierade KRAV-grisar. De äter enbart ekologisk föda, spannmål och gräs som produceras på gården.

Har ni egen gårdsbutik eller kan man köpa era varor via utkörning/Rekoringar?
– Allt! Lättast är att besöka gården.

Om grisarna
Ni har Linderödsgrisar och har tagit djurvälfärden ett steg längre, till en etisk grishållning. Berätta varför ni valt att göra detta/varför det är viktigt för er/vad ni lägger i begreppet etisk djurhållning?

Hur många grisar brukar finnas på er gård?
Suggan och smågrisarna
Är suggan lösgående? xxxxxxxx
Avvänjs inga av era smågrisar före 28 dagars ålder?xxxxxxxx
Ges suggan bomaterial?xxxxx
Hur mycket plats har hon att bygga bo med?xxxxx

Inhysning
Hålls era grisar i grupp eller par? xxxx
Är de lösgående?xxxxxx
Vad består golvet av? Är det fast?xxxxxxx
Foder och berikning
Har era grisar tillgång till halm att sysselsätta sig med? xxxxxxx
Kan de vara ute och har de tillgång till bete?xxxxxxxxx
Hälsa och stympning

  • Vi klipper inte tänderna på era grisar eftersom det inte behövs. De är så stimulerade av att böka i jorden och bygga bo av halm att de inte bitaer varanda. Av samma anledning har de svansarna kvar, svansbitning förekommer ju när en gris står trångt och saknar sysselsättning. När de kastreras får de bedövning.
    Slakt och transport
    Våra grisar åker på en egen transport som de känner igen till ett litet slakteri där de avlivas med bultpistol (vilket är det mest lidelsefria sättet). Så de behöver varken uppleva stressen att övernatta på slakteriet eller dela transport med främmande grisar.

Om nöt, kor och kalvar
Hur hålls era kor och nötdjuri? Våra nötdjur får däremot vistas ute året om. De anpassar sig efter säsongen med varierande mängd päls. På sommaren betar de i främst i hagmarker där det inte går att bruka något annat än just gräs. De har naturlig skugga av träd och markens grödor varierar av olika grässorter och örter. . På vintern får de skydd av mobila ligghallar som vi flyttar till den hage där de befinner sig för tillfället. De får äta av sommarens skörd av gräs som konserverats i vita balar och serveras i foderhäckar. Våra djur har haft det bra under hela sitt liv.

När skiljs kalvarna från kon?
Korna går tillsammans med sina kalvar på stora beten och ger en mycket smakrik mjölk. Vi kallar den därför gräsmjölk eftersom det är så ovanligt att kossor bara äter gräs när de används som mjölkko. En vanlig produktionskossa får stora mängder kraftfoder för att producera maximalt med mjölk, ca 30-50 liter varje dag. Så gör inte vi. Vi låter dem producera den mer naturliga mängden, 5-10 liter per dag, som vi dessutom låter kalven få dia direkt från mamma-kossan.
Från gårdens lilla mejeri hittar du olika sorters gammeldags mjölk, mellanmjölk, smör, grädde, fil och yoghurt, varsamt mjölkat och småskaligt förädlat.
Kvalitét slår kvantitet De flesta som prövar att dricka mjölk direkt från kon för första gången har svårt att inte le efter klunken. Kanske är det något djupt inom oss som berörs när vi känner den naturliga smaken. Våra mjölkkor är speciella. De får leva ett naturligt liv och beta i hagmark och äta BARA gräs och hö samt att vi låter kalven får vara med sin mamma trots att hon mjölkas.

Om höns

  • Våra hönor hålls frigående, med tillgång till sittpinne, ströbädd, sandbad, dagsljus, värprede. De slaktas aödlkaslkfaslfjasdölkfjasöldkfdslkf jasdlköfjasdölkfslkfjasdölfjasdlökfjasdölkfjasdölkfjasdlökfjasdölkfjasdölkfjadslökfj.