Resta gård

Var

Vid Lillån Örsundsbro (Mellan Enköping och Uppsala bifogar en skärmdump)

Hemsida

www.restagard.se

Djur

Gris, höns, nöt, lamm.

Vilken är er filosofi kring djurhållning?
– Hos oss lever djuren ett naturligt liv året runt, långt ifrån storskalig köttproduktion. Här går smak, kvalitet och ekologi hand i hand. Det är mycket stor skillnad på hur uppfödningen sker av grisar i Sverige och i Europa, om den är konventionell eller ekologisk. Vi har tagit grisvälfärden ett par steg extra och vi kallar den etisk. Den vida överskrider de regler som gäller för KRAV-grisar och sedan julen 2017 är de certifierade KRAV-grisar. De äter enbart ekologisk föda, spannmål och gräs som produceras på gården.

Har ni egen gårdsbutik eller kan man köpa era varor via utkörning/Rekoringar?
– Allt! Lättast är att besöka gården.

Om grisarna
Ni har Linderödsgrisar och har tagit djurvälfärden ett steg längre, till en etisk grishållning. Berätta varför ni valt att göra detta/varför det är viktigt för er/vad ni lägger i begreppet etisk djurhållning?

Hur många grisar brukar finnas på er gård?
Suggan och smågrisarna
Är suggan lösgående? xxxxxxxx
Avvänjs inga av era smågrisar före 28 dagars ålder?xxxxxxxx
Ges suggan bomaterial?xxxxx
Hur mycket plats har hon att bygga bo med?xxxxx

Inhysning
Hålls era grisar i grupp eller par? xxxx
Är de lösgående?xxxxxx
Vad består golvet av? Är det fast?xxxxxxx
Foder och berikning
Har era grisar tillgång till halm att sysselsätta sig med? xxxxxxx
Kan de vara ute och har de tillgång till bete?xxxxxxxxx
Hälsa och stympning

  • Vi klipper inte tänderna på era grisar eftersom det inte behövs. De är så stimulerade av att böka i jorden och bygga bo av halm att de inte bitaer varanda. Av samma anledning har de svansarna kvar, svansbitning förekommer ju när en gris står trångt och saknar sysselsättning. När de kastreras får de bedövning.
    Slakt och transport
    Våra grisar åker på en egen transport som de känner igen till ett litet slakteri där de avlivas med bultpistol (vilket är det mest lidelsefria sättet). Så de behöver varken uppleva stressen att övernatta på slakteriet eller dela transport med främmande grisar.

Om nöt, kor och kalvar
Hur hålls era kor och nötdjuri? Våra nötdjur får däremot vistas ute året om. De anpassar sig efter säsongen med varierande mängd päls. På sommaren betar de i främst i hagmarker där det inte går att bruka något annat än just gräs. De har naturlig skugga av träd och markens grödor varierar av olika grässorter och örter. . På vintern får de skydd av mobila ligghallar som vi flyttar till den hage där de befinner sig för tillfället. De får äta av sommarens skörd av gräs som konserverats i vita balar och serveras i foderhäckar. Våra djur har haft det bra under hela sitt liv.

När skiljs kalvarna från kon?
Korna går tillsammans med sina kalvar på stora beten och ger en mycket smakrik mjölk. Vi kallar den därför gräsmjölk eftersom det är så ovanligt att kossor bara äter gräs när de används som mjölkko. En vanlig produktionskossa får stora mängder kraftfoder för att producera maximalt med mjölk, ca 30-50 liter varje dag. Så gör inte vi. Vi låter dem producera den mer naturliga mängden, 5-10 liter per dag, som vi dessutom låter kalven få dia direkt från mamma-kossan.
Från gårdens lilla mejeri hittar du olika sorters gammeldags mjölk, mellanmjölk, smör, grädde, fil och yoghurt, varsamt mjölkat och småskaligt förädlat.
Kvalitét slår kvantitet De flesta som prövar att dricka mjölk direkt från kon för första gången har svårt att inte le efter klunken. Kanske är det något djupt inom oss som berörs när vi känner den naturliga smaken. Våra mjölkkor är speciella. De får leva ett naturligt liv och beta i hagmark och äta BARA gräs och hö samt att vi låter kalven får vara med sin mamma trots att hon mjölkas.

Om höns

  • Våra hönor hålls frigående, med tillgång till sittpinne, ströbädd, sandbad, dagsljus, värprede. De slaktas aödlkaslkfaslfjasdölkfjasöldkfdslkf jasdlköfjasdölkfslkfjasdölfjasdlökfjasdölkfjasdölkfjasdlökfjasdölkfjasdölkfjadslökfj.