Lyckliga grisar

Gårdens namn: Lyckliga Grisar – Kville Hedarna
Var: Kville Hedarna Fjällbacka.
Vilka djur: Grisar! Linderödsgrisar, Mangalitza och Berkshire.

Vilken är er filosofi kring djurhållning, Lars Alfredsson?
Våra grisar är inte ekologiskt certifierade eftersom vi ställer än högre krav på djurhållning än så. När grisar får behålla sin integritet och respekteras för sina individuella egenheter så är dom väldigt lika oss människor.
Man borde väl inte behöva säga att man har utegrisar med tanke på att dom har ett så stort behov av att just vara ute. Svensk djursskyddslag sägs vara en av de bästa i världen och det stämmer säkert. Enligt 2 kap 2 paragraf: Djur ska hållas och skötas i en god djurmiljö och på ett sådant sätt att 1. deras välfärd främjas, 2. de kan utföra sådan beteende de är starkt motiverade för och som är viktigt för deras välbefinnande (naturligt beteende), och 3. beteendestörningar förebyggs. För mej betyder det att grisar ska få böka i jorden utomhus. För att förtydliga lagen finns djurskyddsförordningen som enligt 8 paragraf: Om det är möjligt ska avelsgrisar ges möjlighet att vistas utomhus sommartid. Det är alltså frivilligt och gäller inte slaktsvin? Är det så vi vill ha det? Inte vi. Grisars behov är ganska enkla att tillgodose bara viljan finns.
Hur många grisar brukar finnas hos er?
Cirka 30-50.

Om suggan och smågrisarna
Är suggan lösgående? Ja.
Avvänjs era smågrisar före 28 dagars ålder? Nej.
Ges suggan bomaterial? Ja.
Hur mycket plats har hon att bygga bo på? Eftersom det är utegrisar är det mycket stort.

Om stallmiljön
Hålls era grisar i grupp eller par?
Ja.
Är de lösgående? Ja.

Om foder och berikning:
Är grisarna ute och har de tillgång till bete?
Ja.

Om hälsa och stympning
Tandklippning och svanskupering är ett sätt att minska skadorna som uppstår när understimulerade grisar i box börjar undersöka och bita på varandra. Tack vare Lyckliga Grisars sätt att hålla djur försvinner dessa problem och därmed tandklippning och kupering. Eftersom grisarna får leva naturligt i skog och mark så håller de sig friska utan behov av mediciner.

Om slakt och transport
Hur sker slakten och transporten till slakten för era grisar?
Kör själv grisar i hästtransport till småskaligt slakteri 35 minuters resa från gården.

Har ni egen gårdsbutik eller kan man köpa era varor via utkörning/Reko-ringar?
Gårdsbutik.
Hemsida: https://www.lyckligagrisar.se/

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är 69153983_10156722989928333_461403105339113472_o.jpg
Sugga diar sina smågrisar i sitt egenbyggda bo. Foto: Lyckliga Grisar.