Se upp för förskönande ord och bilder i reklamen

horses on grass field

Djurskydd är ett mervärde. Ju mer medvetna konsumenter blir om hur djuren har haft det, desto hårdare kommer marknadsföringen att trycka på försäljningsargument som anspelar på ett högt djurskydd.

Självklart ska djurhållare som lägger ner mer arbete på en extra hög djurhållning lyfta fram det. Men se upp så att du inte luras av förskönande bilder och texter.

Här är fem råd till dig som vill vara reklamkritisk, inspirerade av den norska djurskyddsorganisationen Dyrevernsalliansens rapport ”Grönnvasking eller dyrevelfärd”:

1. Stämmer bilden? Rör sig djuren utomhus i gröna hagar på förpackningens eller annonsens bilder? Kontrollera så att djurhållaren verkligen har djuren ute. Endast runt en procent av alla Sveriges grisar kommer ut på bete under sommaren. De flesta står inomhus hela sina liv. Fast få annonser visar fotografier på grisar i boxar.

woman sitting in front of pig

2. Vad säger orden? Epitet som ”våra glada grisar” eller ”lyckligt sprättande hönor” kan användas. Det låter bra, men vad säger dessa påstående egentligen om djurhållningen? Kan de kontrolleras?

3. Se upp så att inte bilden visar enstaka exempel på hur vissa av gårdens djur har det medan det stora flertalet hålls på annat sätt. För några år sedan visades i reklamfilmer kor och kalvar som skuttade i gröna hagar, men i verkligheten gällde inte beteskravet kalvar under två månader och dispens från utevistelsen för kor kunde ges.

three black and white cows walking along a grass field

4. Läs på om lagstiftningen. Det händer att något som inte är unikt för just denna gårds djurhållning, utan ett lagkrav, lyfts fram som unikt. Exempelvis: ”Våra grisar får inte antibiotika i förebyggande syfte”. Enligt svensk lagstiftning är det inte tillåtet så dessa djur har i antibiotikahänseende varken haft det bättre eller sämre än andra som fötts upp i Sverige.

pathway between yellow flower field
Vackra landskap behöver inte betyda att djuren fått gå omkring i dem. Foto: Unsplash

5. Vackra landskap med blommande ängar ger inte automiskt god djurhållning! Texter som beskriver hur landskapet kring gården ser ut, doftar och rör sig ”böljande fält runt knuten” eller berättar om djurhållarens släktförhållanden ”en familjegård med stolta traditioner i generationer” behöver inte betyda att djuren fått vara ute i landskapet eller att traditionerna innebär ett förhöjt djurskydd. Kontrollera vad informationen säger om djurhållningen.

Inspirationskälla: Dyrevernsalliansens rapport Grönnvasking eller dyrevelfärd. Foto: Istock och Unsplash