Källorna till avsnittet Mer om värphöns och deras ägg

Foto Fang Wei Lin, Unsplash

Texterna i avsnittet Mer om värphöns bygger bland annat på information som hämtats från följande källor:

Core Organic Helthy Hens
Euro Poultry,
Jordbruksverket,
Jordbruksaktuellt,
Per Jensen, Världens vanligaste fågel – en kärleksförklaring till höns, Natur & Kultur, 2021,
Djurskyddet Sverige,
Tidningen Djurskyddet, nr 4, 2016, Avel i kycklingindustrins tjänst
LRF Bonden i skolan,
Svenska ägg,
Koldioxidavlivning av värphöns i inhysningsstallar, av Nimmermark, Sven and Sandström, Viveca and Berglund, Charlotte and Algers, Bo (2010). SLU.

För referenslistan till tabellernas bedömningar se här: Ett urval av värphönsreferenserna