Beteskrav för mjölkkor

Sveriges beteskrav är unikt. Enligt svensk djurskyddslagstiftning ska alla mjölkkor få gå ut minst 6 timmar per dag, 1–3 månader per år (den kortare perioden gäller för de norra delarna av landet). Kor som producerar ekologisk mjölk ska vara ute ännu längre tid. Under 2023 kommer upp till 1500 mjölkkor att hållas inne under betessäsongen då de ska vara med i en studie som utförs av VÄXA Sverige. Vi vet att beteskravet är viktigt för konsumenterna! Därför har vi frågat åtta mejeriföreningar samt KRAV och Svenskt Sigill om det finns risk att deras produkter kommer från mjölkkor som hålls inne under sommaren 2023.

Vill du köpa mejeriprodukter från betande djur? Titta i tabellen innan du bestämmer dig!

Märkning/MejeriGodkänd/Ej godkändÖvrig information
Korna får gå ute minst 12 timmar per dygn minst 2-4 månader beroende på del av landet.

Gäller KRAV-märkta mejeriprodukter oavsett varumärke.
Korna får gå ute minst 10 timmar per dygn, minst 1-3 månader beroende på del av landet.

Gäller Sigill-märkta mejeriprodukter oavsett varumärke.

Dryckesmjölk
Korna får gå ute enligt svensk lagstiftning, dvs 6 timmar per dygn minst 1-3 månader beroende på del av landet.

Övrigt
Kan inte garantera utevistelse.
Korna får gå ute enligt svensk lagstiftning, dvs 6 timmar per dygn minst 1-3 månader beroende på del av landet.
Korna får gå ute enligt svensk lagstiftning, dvs 6 timmar per dygn minst 1-3 månader beroende på del av landet.
Korna får gå ute enligt svensk lagstiftning, dvs 6 timmar per dygn minst 1-3 månader beroende på del av landet.
ÖstgötamjölkKorna får gå ute enligt svensk lagstiftning, dvs 6 timmar per dygn minst 1-3 månader beroende på del av landet.
Korna får gå ute enligt svensk lagstiftning, dvs 6 timmar per dygn minst 1-3 månader beroende på del av landet.
Ej svarat på förfrågan.
Ej svarat på förfrågan.